TR
AR
EN

Ebrû

Branşlar

EBRÛ

Doğu ve batı minyatürü resim sanatı yönünden hemen hemen birbirinin aynı olsa da renk ve biçim açısından ayrışır. Asıl amaç kitapları resimlemek olduğu için klasik minyatürlerde öykü, olay ya da bilgi, resim diliyle aktarılır. Türk-Osmanlı minyatürüne gelecek olursak, esas olarak İslâm dünyasının görsel geleneğine bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu dünyada gelişmiş, çeşitlenmiştir. Kitap resminin temel anlatım dilinin ilkelerini izlese de, bu ilkeler Osmanlı beğenisine uyarlanmış, İmparatorluğun geniş coğrafyasının ve komşularının resmetme tarzlarından etkilenmiş, Osmanlı sarayının kendine özgü çoğulculuğuyla özgün bir resim dili yaratılmıştır

Tarihi tespit edilmiş en eski ebrû 1447 yılına ait olup, Topkapı Sarayı’nda bulunmaktadır. Osmanlı döneminde birçok ebrûzen yetişmiştir. Bu dönemde ebrulu kâğıtlar devlet belgeleri ve resmî yazışmalarda zemin olarak kullanılmıştır. Buradaki başlıca amaç estetik değerlerin yanı sıra tahrifat girişimini engellemektir ki; bugün çek, senet ve kâğıt paralar üzerindeki karmaşık desenlerin mantığı buna dayanmaktadır.

Son yıllarda ebrû sanatı ülkemizde büyük bir gelişme göstermiştir. Çok değişik üslûpta sanatkârlar ebrû yapmaktadırlar. Zeytinburnu Belediyesi’nin yarışması ebrû sanatına desteğin bir başka yönüdür.

Ayşe GÜL DEMİRLİ

Birincilik Ödülü

İstanbul

Medine İNCİ

İkincilik Ödülü

İstanbul

Birgül TAYFUR

Üçüncülük Ödülü

İstanbul

Fatma TAŞÇI

Teşvik Ödülleri

İstanbul

ŞeydaNUR

Bursa

Sergileme Ödülleri

Hülya EROĞLU

Ankara

Zeliha Serap
BÜYÜKSUNGUR

İstanbul

Ebrû

ŞARTNAME

  • Çalışmalar, 35 x 50 cm ölçüsünde olacaktır.

  • Eser çerçevesiz ve paspartulu olarak gönderilecektir.

  • Konu serbesttir.

  • Paspartu ölçüye dâhil değildir.

Ebrû

Seçici Kurul

  • Firdevs Çalkanoğlu

  • Fuat Başar

  • Esengül İnalpulat

  • Yasemin Acarkara

  • Ömer Faruk Dere

  • Sedat Altınöz

© 2019 ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ